100 TL ve üzeri Kargo Bedava

Üyelik Sözleşmesi

 1. Taraflar

İşbu kullanıcı sözleşmesi, ÇINAR BOYA HIRDAVAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ. ile www.cinarboyahirdavat.com sitesinden sipariş veren kullanıcı arasında, kullanıcının www.cinarboyahirdavat.com sitesinden sipariş verme anında düzenlenmiştir. Kullanıcı www.cinarboyahirdavat.com sitesinden sipariş verdiğinde, işbu sözleşmenin tamamını okuduğunu, içeriğini bütünü ile anladığını ve tüm hükümlerini onayladığını kabul eder.

ŞİRKET, sözleşmeyi tek taraflı değiştirme ve tadil etme hakkına sahiptir. Sözleşme maddelerinde yapılacak değişikliklerin takibi ALICI ve SATICI’nın sorumluluğundadır. Yapılan değişikliklerden sonra SİTE’nin kullanılmaya devam edilmesi değişikliklerin Kabul edilmesi anlamına gelir.

2. Tanımlar

Şirket: ÇINAR BOYA HIRDAVAT VE ORMAN ÜRÜNLERİ SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

Kullanıcı: www.cinarboyahirdavat.com adresinde sunulan hizmetlerden işbu sözleşmede belirtilen koşullar dahilinde yararlanan kişilerdir.

Alıcı: www.cinarboyahirdavat.com adresinde sunulan hizmetleri kullanmak suretiyle “satıcı” tarafından satıma arz edilen mal hizmetleri satın alan “kullanıcı”.

Site: www.cinarboyahirdavat.com isimli alan adında oluşan web sitesi.

Sözleşme: İşbu kullanıcı sözleşmesi

3. Kullanım Şartları

a) “Site” içeriği, kısmen ya da tamamen, şirket ve başka kaynaklardan sağlanmaktadır ve uluslararası telif hakları ve ticari marka kanunları tarafından korunmaktadır. Kod ve yazılım da dahil olmak üzere, “site” içeriğindeki tüm materyaller (yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim, ses, işaret) ve sair fikir ürünleri telif hakları ile ilgili yasal mevzuat uyarınca korunmakta olup, kullanıcı sitenin yazılı izni olmadıkça bu sitedeki hiçbir malzemeyi değiştiremez, kopyalayamaz, çoğaltamaz, yenisini yayımlayamaz, başka bir bilgisayara yükleyemez, postalayamaz, iletemez ya da dağıtamaz. Kullanıcı sitede yer alan yazı, makale, görüntü, doküman, fotoğraf, resim ve ses materyallerini siteye bağlı kaldığı sure boyunca kullanma hakkına sahiptir.
 
b) Sitede 3. şahıslar tarafından idare edilen internet sitelerine bağlantılar ve yönlendiriciler de bulunmaktadır. Site bu 3. şahıs sitelerindeki bilgileri, ürünleri ve hizmetleri hiçbir şekilde işletmemekte ya da denetlememektedir. Site kanalıyla bağlandığınız diğer sitelerde yayınlanan içerik ve sorunlar, bağlanılan sitenin sorumluluğu altındadır ve bu nedenle siteye hiçbir sorumluluk yüklenemez.

4. Ücretler

– ALICI ve SATICI’lar bu anlaşmayı kabul ederek aralarında doğabilecek her türlü vergi yükümlülüğünü ve kanuni zorunlulukları yerine getireceklerini kabul ederler.

– SATICI’lar sitede gerçekleştirdikleri ticaretten, alım-satımdan kaynaklanabilecek tüm banka komisyonu, BSMV, KDV, vergi, pul, harç vb. diğer yasal ve mali ödemeleri ilgili kurumlara satışlarının tamamlanmasını takiben yapmayı kabul ederler.

– Aksi belirtilmediği takdirde, sitedeki hizmetler karşılığı alınacak bütün ücretler TL olarak hesaplanacak ve tahsil edilecektir.


5. Şirketin Görev ve Sorumlulukları

Site ŞİRKET’in ürünlerini sergilediği ve ALICI’ların bu ürünleri sanal ortamda satın aldıkları mağazadır. ŞİRKET “site” aracılığıyla sadece kendine ait ürünlerin sorumluluğunu üstlenmiştir. ŞİRKET, ALICI’ların satın aldıkları ürünün kullanıcı hatası olmadığı Akademik kaynaklarca ispatlandığı takdirde ürün değişimi ya da iadesini kabul eder.

6. ALICI’nın Sorumlulukları

-ALICI sitenin geçici veya sürekli olarak çalışmıyor olmasından dolayı şirketten hiçbir talepte bulunmayacağını peşinen kabul ve taahhüt eder.

-ALICI ürününü sergilerken, ürün satın alırken, kısacası bu sözleşmede yer alan tüm işlemleri gerçekleştirirken iş bu sözleşmenin yanı sıra halen yürürlükte bulunan tüm kanun, tüzük ve yönetmeliklere uymayı; aksi halde oluşabilecek her türlü cezayı ödemeyi, ŞİRKET’i hiçbir nedenle sorumlu tutmamayı ve tazminat talep etmemeyi peşinen kabul ve taahhüt eder.

-ALICI’nın sitede verilen hizmetlerle bağlantılı olarak kötü niyetli ve kanunlara aykırı davranışlar sergilemesi durumunda ALICI’nın siparişi ŞİRKET’in takdirinde olmak üzere geçici olarak veya tamamen iptal edilebilir. Siparişin ŞİRKET tarafından iptal edilmesi halinde KULLANICI’lar site hizmetlerinden yararlanamazlar.

-ALICI kimliğini her istediğinde doğru olarak ibraz etmek zorundadır.

-ALICI 3.özel veya tüzel kişilerin telif haklarını ihlal etmez.

-ALICI sitenin çalışmasını olumsuz etkilemek amacı ile hiçbir faaliyette bulunamaz.

7. Gizlilik

ŞİRKET ve KULLANICI’lar, KULLANICI’lara ait şahsi bilgileri ancak “Site Gizlilik Politikası”nda belirtilen koşullara uygun olarak kullanabilir veya dağıtabilirler.  

8. Tazminat

ALICI, bu sözleşme veya bu sözleşmenin içerdiği belgelere uymaması halinde 3.şahısların iddialarından veya taleplerinden doğabilecek (ve ŞİRKET’in çalışanları aleyhine oluşabilecek) herhangi bir zararı tazmin etmeyi, peşinen kabul ve taahhüt eder.

9. Tarafların Bağımsızlığı

ALICI ve ŞİRKET, hukuken bağımsız taraflardır. Aralarında bir ortaklık veya işçi-işveren ilişkisi yoktur ve bu sözleşme sonucunda bir işçi-işveren ilişkisi, ortaklık veya herhangi bir malı özel olarak pazarlama hakkı doğmaz.

10. Fesih

Site bu anlaşmayı tek taraflı olarak feshetme hakkına sahiptir. Fesihten dolayı KULLANICI hiçbir hak talep edemeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

11. Anlaşmazlıklar

ŞİRKETin doğrudan veya dolaylı bağlantısı olmaması nedeniyle, ALICI ve SATICI, sitedeki işlemler sonucu doğabilecek anlaşmazlıklar ve bu anlaşmazlıkların yol açacağı iddia, talep ve/veya hasarlardan, ŞİRKET’i temsilcilerini ve çalışanlarını sorumlu tutmamayı, herhangi bir isim veya gerekçe altında tazminat talep etmemeyi ve 3.kişi ve kurumlar tarafından kendisine yönelecek her türlü talepten kendisini muaf tutmayı siteye üye olarak bu sözleşmeyi onaylayarak peşinen kabul ve beyan eder.

12. Kredi Kartı Güvenliği

Site kredi kartı ile yapılan ödemelerde gerekli gördüğü durumlarda ALICI’dan kredi kartı doğrulatma işlemini yapmasını isteyebilir. ALICI kredi kartı güvenliği için site tarafından istenen tüm belgeleri vermekle yükümlüdür. Site hiçbir gerekçe göstermeden güvenlik ölçütlerine uymayan kredi kartı işlemlerini iptal edebilir. Bu durumda ALICI bir hak iddia edemez.